Touring Road Bikes

Touring Premium

Fully equipped TREK touring bikes , ready to go anywhere.

Touring 520 Disc

Touring 520 2019
Sizes
48 - 51 - 54 - 57 - 61